Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Dubovica.2018-08-31T01:39:46+02:00

 

Názov projektu:   Rekonštrukcia a modernizácia

                                  verejného osvetlenia v obci

                                 Dubovica

 

 Kód v ITMS:                25120220516

 

Bez názvu

     Vďaka podpore z EÚ sa realizuje projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia v obci, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia v obci Dubovica.

Predkladaný projekt rieši výmenu 82 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 114 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Dubovica. V rámci projektu sa taktiež vymenia všetky výložníky za nové, spĺňajúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu svietidiel je 74,5 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 194,4 GJ/rok. Projektom dôjde k inštalovaniu 196 kusov 31,9W svietidiel , čo by sa podľa výpočtov svetelno-technickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v predpokladanej hodnote 53 999,37 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 13,61 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality.
Po modernizácii VO sa uskutoční svetelno-technické meranie.

Celkové  náklady  na projekt  :        191 205,888 €

Dotácia nenávrat. fin. príspevku:     181 645,59 €