Súhrne správy

/Súhrne správy

Súhrne správy

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

* Súhrnná správa za I. Q 2018 – negatívna 

* Súhrnná správa za II. Q 2018 – negatívna 

* Súhrnná správa za III. Q 2018 

* Súhrná správa za IV. Q 2018 – negatívna 

Rok  2017

*  Súhrnná správa I. Q 2017

* Súhrnná správa za II. Q 2017 

* Súhrnná správa za III. Q 2017

* Súhrnná správa za IV Q 2018 – negatívna 

Rok  2016

*  Súhrnná správa I. Q 2016

*  Súhrnná správa II.Q 2016

*  Súhrna správa  III.Q  2016  – negatívna

*  Súhrna správa  IV.Q  2016  – negatívna

Rok 2015

*  Súhrna správa  I. štvrťrok 2015

*  Súhrna správa II. štvrťrok 2015

*  Súhrna správa III. štvrťrok 2015

*  Súhrna správa IV. štvrťrok  2015

Rok  2014

*  Súhrna správa IV. štvrťrok 2014

*  Súhrna správa III. štvrťrok 2014

*  Súhrna správa II. štvrťrok 2014

*  Súhrna správa I. štvrťrok 2014

2023-06-28T14:42:40+02:00