Územné rozhodnutie – rozšírenie NN siete

/Územné rozhodnutie – rozšírenie NN siete

Územné rozhodnutie – rozšírenie NN siete

Verejná  vyhláška líniová stavba rozšírenie NN  – siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie

2018-08-31T01:39:58+02:00