Verejná vyhláška – stavebné povolenie

/Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná  vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu „Chata-Dubovica, SO 01 Rozšírenie NN siete, SO 02 Odberné elektrické zariadenie“ 

2018-08-31T01:39:56+02:00