VV – začtie územného a stavebného konania

/VV – začtie územného a stavebného konania

VV – začtie územného a stavebného konania

Verejná  vyhláška   

Oznámenie podľa § 117  ods. 1 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Verjná vyhláška

2019-06-28T11:37:41+02:00