Zlepšenie propagácie klubu

/Zlepšenie propagácie klubu

Zlepšenie propagácie klubu

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2023 bola Futbalovému klubu Dubovica  schválna výška dotácie:

Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2023
Program:                           Šport
Druh výdavku:                   bežné
Názov projektu:                Zlepšenie propagácie klubu
Výška dotácie :                  2.000,- eur /slovom: dvatisíc
eur/

Ako už z názvu projektu, na ktorý sme žiadali dotáciu vyplýva – prostredníctvom nákupu nového materiálu pre FK Dubovica sme chceli zlepšiť propagáciu futbalového klubu a samotných hráčov.

Z poskytnutej dotácie sme zakúpili nasledujúce položky:
• Sada 16 dresov (dres, kraťasy, štucne) a 1 brankárska sada (dres, kraťasy, štucne)
• Sada 30ks vychádzkových súprav pre hráčov a funkcionárov klubu
• Sada 33ks vychádzkových polokošieľ a kraťasov pre hráčov a funkcionárov klubu
Tieto dresy a rovnako aj vychádzkové súpravy pre hráčov a funkcionárov klubu boli zakúpené v rámci lepšej propagácie klubu.
Všetci v FK Dubovica veríme, že zlepšením a zakúpením vyššie uvedeného vybavenia sme motivovali nielen aktuálnych hráčov klubu, ale aj množstvo detí a mládeže, aby sa zapojilo do tréningového procesu a prostredníctvom futbalu rozvíjali svoju fyzickú zdatnosť a rovnako tak, aby sa zapájali do rôznych aktivít v rámci kolektívu FK Dubovica.
Za podporu nášho projektu samozrejme patrí veľká vďaka poslancom PSK za okres Sabinov.

2023-09-20T14:40:43+02:00