Monthly Archives: október 2019

//október

Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie

2019-10-25T13:44:25+00:00

Oznámenie podľa § 42 ods. 2 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov  rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky  oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 24.10.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie2019-10-25T13:44:25+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-25T09:46:08+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 234 po č.d. 261, úsek od č.d. 276 po č.d. 306, č.d. 323, 324, 316, 317, úsek od č.d. 335 po č.d. 338, č.d. 382, 385.: 12. november 2019 od [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-25T09:46:08+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-25T09:01:49+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica -  časť obce Dubovica - č.d. 296, úsek od č.d. 304 po č.d. 306, úsek od č.d. 245 po č.d. 248:       14. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-25T09:01:49+00:00

Verjná vyhláška – Savebné povolenie

2019-10-22T13:49:05+00:00

Oznámenie podľa § 117  ods. 1 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov prerokoval  žiadosť stavebníkov   a oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 22.10.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – Savebné povolenie2019-10-22T13:49:05+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-18T14:23:36+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 212 po č.d. 261, úsek od č.d. 278 po č.d. 312, úsek od č.d. 322 po č.d. 325, č.d. 316, 317, úsek od č.d. 336 po č.d. 338, č.d. 345, [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-18T14:23:36+00:00

Dotazník – spokojnosť cestujúcich

2019-10-04T08:21:12+00:00

Oznam  Prešovský samosprávny  kraj požiadal o zverejnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja zverejniť na  stránkach obcí. Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú [...]

Dotazník – spokojnosť cestujúcich2019-10-04T08:21:12+00:00