Zmluvy za rok 2022

/Zmluvy za rok 2022

Zmluvy za rok 2022

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2022 Uzavrel:Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.12.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Ján Kiseľa, Dubovica 251, Štefan Poklemba, Lemešany 142, Jozef Kyseľa Dubovica 144, Martin Kiseľa Dubovica 304, Mgr. Andrej Oslovič, Ing. Stanislav Kisela Brezovica 349   a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  E KN  par. č.  168/2   Dátum uzavretia: 5.1.2022  Dátum zverejnenia:  7.1.2022


2022-01-11T18:23:57+02:00