Informácie pre verejnosť

/Informácie pre verejnosť

Oznámenie

2019-12-03T16:46:23+02:00

Územný plán PSK bol schválený na 15. zasadnutí PSK dňa 26.8.2019 a je zverejnený a webovej stránkae Úradu Prešovského samosprávneho kraja: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html

Oznámenie2019-12-03T16:46:23+02:00

Materiály na prerokovanie v OZ

2019-12-06T11:20:07+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 09.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2019-12-06T11:20:07+02:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-11-04T17:06:02+02:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 61 po č.d. 91, úsek od č.d. 191 po č.d. 212, č.d.319, 375 v termíne 19. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam

Oznam – odstávka elektriny2019-11-04T17:06:02+02:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-11-04T17:02:22+02:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 223 po č.d. 226, č.d. 311, 312, 322, 325, 363,369, 398 v termíne        18. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam

Oznam – odstávka elektriny2019-11-04T17:02:22+02:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-25T09:46:08+02:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 234 po č.d. 261, úsek od č.d. 276 po č.d. 306, č.d. 323, 324, 316, 317, úsek od č.d. 335 po č.d. 338, č.d. 382, 385.: 12. november 2019 od [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-25T09:46:08+02:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-25T09:01:49+02:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica -  časť obce Dubovica - č.d. 296, úsek od č.d. 304 po č.d. 306, úsek od č.d. 245 po č.d. 248:       14. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-25T09:01:49+02:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-10-18T14:23:36+02:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 212 po č.d. 261, úsek od č.d. 278 po č.d. 312, úsek od č.d. 322 po č.d. 325, č.d. 316, 317, úsek od č.d. 336 po č.d. 338, č.d. 345, [...]

Oznam – odstávka elektriny2019-10-18T14:23:36+02:00

Dotazník – spokojnosť cestujúcich

2019-10-04T08:21:12+02:00

Oznam  Prešovský samosprávny  kraj požiadal o zverejnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja zverejniť na  stránkach obcí. Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú [...]

Dotazník – spokojnosť cestujúcich2019-10-04T08:21:12+02:00

Zmena cestovného poriadku

2019-08-21T14:13:07+02:00

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby u jednotlivých spojov.

Zmena cestovného poriadku2019-08-21T14:13:07+02:00

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

2019-08-01T14:18:27+02:00

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie2019-08-01T14:18:27+02:00