Verejne obstaravanie

/Verejne obstaravanie

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-06-26T07:18:27+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-06-26T07:18:27+02:00

Výstavba detského ihriska

2019-08-30T13:45:31+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA [...]

Výstavba detského ihriska2019-08-30T13:45:31+02:00

Obnova chodníkov Dubovica

2018-09-21T15:01:15+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova chodníkov - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany IČO: 00326992 DIČ: 2020711440 Ladislav [...]

Obnova chodníkov Dubovica2018-09-21T15:01:15+02:00

Výmena umelého trávnika Dubovica

2018-09-21T14:49:17+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany [...]

Výmena umelého trávnika Dubovica2018-09-21T14:49:17+02:00

Obnova materskej škôlky, Dubovica

2018-08-06T21:34:42+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova materskej škôlky zvýšenie energetickej účinnosti budov  stavebné práce " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 [...]

Obnova materskej škôlky, Dubovica2018-08-06T21:34:42+02:00

Stavebný dozor pre projekt : „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov“

2018-08-06T21:35:50+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :  Stavebný dozor pre projekt :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov" Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 [...]

Stavebný dozor pre projekt : „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov“2018-08-06T21:35:50+02:00

Obnova materskej škôlky, Dubovica

2018-08-06T21:37:12+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova materskej škôlky" Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany IČO: 00326992 DIČ: 2020711440 Ladislav Timčo, [...]

Obnova materskej škôlky, Dubovica2018-08-06T21:37:12+02:00

Informácia a publiciata pre investičnú akciu

2018-08-06T21:38:21+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie cenovej ponuky predmet zákazky  : Vykonanie informovania a publicity   pre investičnú akciu :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Kontaktné miesto pre získanie [...]

Informácia a publiciata pre investičnú akciu2018-08-06T21:38:21+02:00

Stavebný dozor pre investičnú akciu

2018-08-06T21:38:27+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie cenovej ponuky predmet zákazky  : Vykonanie stavebného dozoru  pre investičnú akciu :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC [...]

Stavebný dozor pre investičnú akciu2018-08-06T21:38:27+02:00