Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

16.09.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.00  hod.

(čas odchodu o  00 hod.)

  •    Dubovica – Šarišské Dravce 

Dorast

15.09.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 13.45   hod.)

  •   Dubovica  – Brezovica 

Žiaci  

15.9.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu 13.45  hod.)

 *    Poloma – Dubovica

2018-09-14T15:50:07+02:00