Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

28.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod.

(čas odchodu o  0 hod.)

  •     Dubovica   –  Pečovská Nová Ves

Dorast

27.10.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 14.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)

  •  Dubovica  – Uzovce

Žiaci  – voľno 

2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)

 *      –   Dubovica

2018-10-26T16:40:55+02:00