Objednávky 2021

/Objednávky 2021

Objednávky 2021

 

Číslo objednávky:  703-010-1659914318/2021
Popis: 
Led vianočný projektor
Cena:  23,74 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Donoci s.r.o., Pražská 2532/4 Blansko, IČO: 45739569
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.12.2021
Dátum zverejnenia:
27.12.2021


Číslo objednávky: 61  /2021
Popis:
Vyhotovenie geomet. plánu –  odčlenenie pozemkov 
Cena: 840,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.12.2021
Dátum zverejnenia:
6.12.2021


Číslo objednávky: 60  /2021
Popis:
Vyhotovenie geomet. plánu –  sklad športového náradia ku kolaud. rozhodnutiu
Cena: 350,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.12.2021
Dátum zverejnenia:
6.12.2021


Číslo objednávky: 59  /2021
Popis:
spotrebný materiál 
Cena: 444,22 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Domáce potreby, s.r.o, Sladkovičová 3, Lipany , IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.12.2021
Dátum zverejnenia:
6.12.2021

Číslo objednávky: 58 /2021
Popis:
Montáž a demontáž vianočných ozdôb 
Cena: 738,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Ladislav Hrabčák,Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89, Lipany, IČO: 14274086
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.12.2021
Dátum zverejnenia: 
6.12.2021


Číslo objednávky: 57 /2021
Popis: 
pracovná obuv a odev
Cena: 67,20 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
BRAKON s.r.o., Františkánske námestie 6, Prešov, IČO: 48220931
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.12.2021
Dátum zverejnenia:
6.12.2021


Číslo objednávky: 56 /2021
Popis:
gola sada 
Cena: 49,80 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
UDERMAN s.r.o., Na kameni 385/5 Raslavice, IČO: 47485353
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.11.2021
Dátum zverejnenia:
6.12.2021


Číslo objednávky: DV9021695342 /2021
Popis: okná 115×1150

Cena: 304,54 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Honbach – Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava, 2020262684
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.11.2021
Dátum zverejnenia:
23.11.2021


Číslo objednávky:  55/2021
Popis:
práce so stavebným strojom JCB  oprava chodníka, búranie starej stavby  odvoz sute, navažanie kamena  úprava terénu – pri KD
Cena: 940,50  Eur
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.11.2021
Dátum zverejnenia: 3.11.2021


Číslo objednávky:  54/2021
Popis:
kamenivo
Cena:
33,70 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
LIBET, s.r.o., Krivianska 49, Lipany, IČO: 45413673
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2021
Dátum zverejnenia:
2.11.2021


Číslo objednávky:  53/2021
Popis:
Vyhotovenie GP na vyznačenie  kanalizačného vedenia  – rekr. oblasť
Cena: 960,00
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Pavol Dulin, s.r.o., Spannerovej 14140/1, Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2021
Dátum zverejnenia:
2.11.2021


Číslo objednávky:  1221042381
Popis:
toner HP 56X 
Cena: 43,90 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
info@tonerpartner.sk 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.11.2021
Dátum zverejnenia:
10.11.2021


Číslo objednávky: 52 /2021
Popis:
práce spojené s prevodom obchodného podielu spoločnosti Oddychové centrum Žliabky a zastupovanie v OR SR 
Cena: 150,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
JUDr.Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., notár, Vojenská 14, Košice, IČO: 34901507
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.10.2021
Dátum zverejnenia:
29.10.2021


Číslo objednávky: 51 /2021
Popis:
cement, murárska lyžica – oprava chodníkov
Cena: 21,17 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
eFamily plus, s.r.o., Dubovica 426, IČO: 53014791
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.10.2021
Dátum zverejnenia:
29.10.2021


Číslo objednávky: 50 /2021
Popis:
práce  so stavebným strojom JCB pri čistení úprave detského ihriska  – premiestnenie hracích prvkov, úprava, navážanie a zhutnenie asvaltového výfrezu na MK cintorín, MŠ
Cena: 964,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2021
Dátum zverejnenia:
29.10.2021


Číslo objednávky:  obj. formulár /2021
Popis: 
vianočné prianie s perom  400 ks  
Cena: 696,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
PO Box 0013, National Pen Promotional, Bratislava 900, 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.10.2021
Dátum zverejnenia:
12.10.2021


Číslo objednávky:  e mail/2021
Popis: 
spracovanie BRO
Cena:  podľa tonáže
Identifikačné údaje dodávateľ:
Obec Torysa, 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.10.2021
Dátum zverejnenia:
12.10.2021


Číslo objednávky: 1012849 /2021
Popis:
respirátok 1000 ks 
Cena: 186,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Prime Europe s.r.o., Doležalová 15, Bratislava 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.10.2021
Dátum zverejnenia:
11.10.2021


Číslo objednávky:  49/2021
Popis:
dokumentácia BOZP, PO a školenie zamestnancov
Cena: 100,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
R.D.TECH, Radoslav Dugas, 082 66 Šarišské Sokolovce 215, IČO: 34813616
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.11.2021
Dátum zverejnenia:
11.11.2021


Číslo objednávky: 48  /2021
Popis:
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Obec Dubovica-vodovod – akumulácia vody“DUR stavby 
Cena:  650,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Marian Pekarovič, P-projekt Plus, Bendíková 10, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.10.2021
Dátum zverejnenia:
11.10.2021


Číslo objednávky: 47 /2021
Popis:
vypracovanie NMS č. 5  k verejnému osvetleniu
Cena: 150,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
AK Prešov, spol. s.r.o., Sabinovská 3, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.9.2021
Dátum zverejnenia:
28.9.2021


Číslo objednávky:10502608  /2021
Popis:
Žacie lanká
Cena: 252,39 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: 
web@jns.sk, A.M.A. Slovakia s.r.o. , Ladom. Vieska 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.9.2021
Dátum zverejnenia:
28.9.2021


Číslo objednávky: 46 /2021
Popis:
Vytýčenie hraníc pozemkov  694/2,695/7, 449/1
Cena: 384,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Pavol Dulin, s.r.o., Spannerovej 14140/1, Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.9.2021
Dátum zverejnenia:
28.9.2021


Číslo objednávky: 45 /2021
Popis:
Vytýčenie hraníc  pozemkov č.p. 676/2, 676/12.676/13
Cena: 192,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Pavol Dulin, s.r.o., Spannerovej 14140/1, Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.9.2021
Dátum zverejnenia:
28.9.2021


Číslo objednávky: 44 /2021
Popis:
realizácia dopravného značenia prechod pre chdcov o výmere 28,5 m2
Cena:  201,78 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
LINE, s.r.o, Pod Kalváriou 19, Prešov, IČO: 31660215
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.9.2021
Dátum zverejnenia:
28.9.2021


Číslo objednávky: 43 /2021
Popis:
materiál na opravu chodníkov náradie
Cena: 951,39 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
eFamily plus, s.r.o., Dubovica 426, IČO: 53014791
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.9.2021
Dátum zverejnenia:
14.9.2021


Číslo objednávky: 42 /2021
Popis:
betón c 16/20 , kamenivo  6,1m3
Cena:
458,16 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
VEDOS, s.r.o. , Rožkovany  11
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.9.2021
Dátum zverejnenia:
14.9.2021


Číslo objednávky:  41/2021
Popis:
vypracovanie súťažných podkladov § 117 – Obnova živičného povrhuMK v obci Dubovica 
Cena: 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mgr. Miroslav Kovalik – ORIM, 17.Novembra 73 Sabinov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.8.2021
Dátum zverejnenia:
30.8.2021


Číslo objednávky: 444561714 /2021
Popis:
Plastová hojdačka 2 ks 
Cena: 28,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Alza.sk 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.08.2021
Dátum zverejnenia:
25.08.2021


Číslo objednávky:webS412209465 /2021
Popis:
koliesko na meranie vzdialenosti
Cena: 50,29 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.08.2021
Dátum zverejnenia:
24.08.2021


Číslo objednávky: e mail  /2021
Popis:
dosky  na parkové lavičky 9x3x200 cm  40/ks 
Cena:
5,00/ ks 
Identifikačné údaje dodávateľ:
novislc@gmail.com
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.08.2021
Dátum zverejnenia:
16.08.2021


Číslo objednávky:  e mail /2021
Popis: žací nôž na kosačku Vintec 460BS500

Cena: 
Identifikačné údaje dodávateľ:
diely@gude.sk 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.08.2021
Dátum zverejnenia:
16.08.2021


Číslo objednávky: 40 /2021
Popis:
Vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia v obci Dubovica
Cena: 300,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Ing. Marek Medoň, Alexandra Matušku 6414/12, Prešov, IČO: 41781546
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.8.2021
Dátum zverejnenia:
16.8.2021


Číslo objednávky: 39 /2021
Popis:
mop, nasada na metlu, hmoždinky 
Cena:  25,99 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.8.201
Dátum zverejnenia:
16.8.2021


Číslo objednávky:  38/2021
Popis:
dodanie tovaru pre potreby obecného úradu a detských ihrísk v obci Dubovica  
Cena: 450,89 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: D
omáce potreby, s.r.o. Sladkovičová 3, Lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  6.8.2021
Dátum zverejnenia:
16.8.2021


Číslo objednávky: 37 /2021
Popis:
Materiál na opravu olotenia detských ihrísk na základe najvyhodnejšej ponuky č. 21AD010100000478 
Cena: 1792,70 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: 
EKOfence, s.r.o., Vajanského 73, Prešov, IČO: 44512031
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.8.2021
Dátum zverejnenia:
6.8.2021


Číslo objednávky:  e mail  124821389 /2021
Popis:
Karburátor BRIGGS seria 450 e 
Cena: 48,40 € 
Identifikačné údaje dodávateľ: info@novotech.sk 

Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.8.2021
Dátum zverejnenia:
6.8.2021


Číslo objednávky: 36 /2021
Popis:
vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nizkou hodnotou v súlade s § 117 zákona 343/2021 – „Sklad športového náradia a tribúny“
Cena: 500,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mgr. Miroslav Kovalik – ORIM, 17.Novembra 73 Sabinov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.8.2021
Dátum zverejnenia:
6.8.2021


Číslo objednávky: 35 /2021
Popis:
poháre, medaila volej. turnaj 
Cena: 133,30 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš- Globus, Kamenica 284, 082 71, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.7.2021
Dátum zverejnenia:
30.7.2021


Číslo objednávky: 34 /2021
Popis:
práce  so stavebným strojom JCB pri čistení úprave potoka  – ihrisko
Cena: 950,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.7.2021
Dátum zverejnenia:
30.7.2021


Číslo objednávky: 33 /2021
Popis:
klinové remene a remenicu na kosačku
Cena: 172,10 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mrug Ján ml., Plavnica 12, 065 45, IČO:  1077167003
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.7.2021
Dátum zverejnenia:
30.07.2021


Číslo objednávky: 32 /2021
Popis:
Znalecký posudok na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov podľa GP č. 42/2021 za účelom prevodu vlastníctva
Cena: 150,00 Eur
Identifikačné údaje dodávateľ: I
ng. Bartolomej Turoci, Jolany Cirbusovej 134/1, Lipany 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.7.2021
Dátum zverejnenia:
19.7.2021


Číslo objednávky:  C19633412CNNEO1 /2021
Popis:
perá s potlačou 100 ks+  zdrma 50 ks 
Cena: 0,96/ks  € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
PO Box 0013, National Pen Promotional, Bratislava 900, 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.7.2021
Dátum zverejnenia:
19.7.2021


Číslo objednávky:  C19633412CNMA05 /2021
Popis:
vreckový nožík, otvarák s potlačou 50 ks 
Cena: 2,09/ks  € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
PO Box 0013, National Pen Promotional, Bratislava 900, 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.7.2021
Dátum zverejnenia: 19.7.2021


Číslo objednávky: 91281310 /2021
Popis:
Rohož Domino 100×150  14 ks 
Cena:
448,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Hornbach Prešov, Rusínska 7, Prešov IČO:  35838949
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.7.2021
Dátum zverejnenia:
16.7.2021


Číslo objednávky: 31 /2021
Popis:
vypracovanie geometr. plánu pre vysporiadanie parciel 
Cena: 650,00 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
GEODUS, s.r.o., Nám. Slobody 79, IČO: 36504441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.7.2021
Dátum zverejnenia:
9.7.2021


Číslo objednávky:  30/2021
Popis: z
ásahové hadice C52 so spojkou  2ks a prúdnicu C52
Cena: 130,20
Identifikačné údaje dodávateľ:
PROMETEUS-SL, s.r.o., Levočská 35, IČO: 36463906
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.7.2021
Dátum zverejnenia:
9.7.2021


Číslo objednávky: 20180804 /2021
Popis:
klinový remeň  s dopravou
Cena:  80,52 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Garden  – parts, s.r.o. 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  9.7.2021
Dátum zverejnenia:
9.7.2021


Číslo objednávky: 442181559 /2021
Popis: 
Gril s náradím 
Cena: 231,19
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Alza .sk Alza cz., as.s. Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČO: 27082441
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.7.2021 
Dátum zverejnenia:  9.7.2021


Číslo objednávky:  29/2021
Popis:
hrable a násady
Cena:  13,60 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.6.2021
Dátum zverejnenia:
23.6.2021


Číslo objednávky: 28 /2021
Popis:
dovybavenie kuchyne, – umývačka riadu, pracovné stoly, btéria otočná, drez lisovaný, zmäkčovač vody s dovozom a montážou 
Cena: 3573,60
Identifikačné údaje dodávateľ:
ROAX, s.r.o. Roľnická 501, Andovce
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.06.2021
Dátum zverejnenia:
23.06.2021


Číslo objednávky: 27  /2021
Popis:
náhradné diely do morovje kosačky s opravu 
Cena: 145,90 € 
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mrug Ján m., Plavnica 12, IČO: 43385401
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.06.2021
Dátum zverejnenia:
23.06.2021


Číslo objednávky:  26/2021
Popis:
Lekárnička s náplňou
Cena: 59,60 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
MG PZS s.r.o., Kukučínová 7587, 911 01 Trenčín, IČO: 36297143
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.06.2021
Dátum zverejnenia:
4.6.2021


Číslo objednávky: 101792
Popis:
náboj noža do huricana 
Cena:  64,90 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Mariána Šupa, Hollého 164, Veľké Kapušany, IČO:  11906022
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.06.2021
Dátum zverejnenia:
04.06.2021


Číslo objednávky: 25 /2021
Popis:
doplnenie kamerového systému na zbernom mieste
Cena:  282,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Marek Biroš, Nám. Slobody 71, 083 01 Sabinov, IČO: 47823291
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.5.2021
Dátum zverejnenia:
25.5.2021


Číslo objednávky: 24 /2021
Popis: 
stavebný materiál 
Cena:   159,79 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.5.2021
Dátum zverejnenia:
25.5.2021


Číslo objednávky: 23 /2021
Popis:
dodanie tovaru bežný materiál a náradie
Cena: 110,66  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Domáce potreby, s.r.o, Sladkovičová 3, Lipany , IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.5.2021
Dátum zverejnenia:
25.5.2021


Číslo objednávky:  019210323923/2021
Popis:
šmýkľavka pre deti s dodaním 
Cena: 92,98  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TPD, František Majtán- Euronics TPD, Farského 26, Bratislava , IČO: 11790547
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
05.05.2021
Dátum zverejnenia:
05.05.2021


Číslo objednávky: 22 /2021
Popis:
Služby spojené s nahraním CD nostča  Dubovičan
Cena: 500 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Informačné Centrum Mladých, Hanušovce nad Topľou, Zámocká 159/7, IČO:42074461
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.5.2021
Dátum zverejnenia:
3.5.2021


Číslo objednávky:  21/2021
Popis:
doplnenie kamerového systému na zbern.mieste 
Cena:  282,00  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Marek Biroš, Nám. Slobody 71, 083 01 Sabinov, IČO: 47823291
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.5.2021
Dátum zverejnenia:
5.5.2021


Číslo objednávky: 20  /2021
Popis:
materiál, tova na opravu plota zberného miesta 
Cena:   79,42 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  15.4.2021
Dátum zverejnenia:
19.04.2021


Číslo objednávky:  19/2021
Popis:
tovar na bežnú údržbu
Cena:   108,55 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičova 3, Lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky: 18 /2021
Popis:
Kamenivo frak, 0-32 s dopravou 27,94 t
Cena: 298,40 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky:  17/2021
Popis:
práce stavebným strojom pri nakladaní zeminy na zbernom mieste 
Cena: 940,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky:  16/2021
Popis:
kancelárske potreby k ščítaniu obyvateľstva 
Cena: 80,75 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš- Globus, Kamenica 284, 082 71, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2021
Dátum zverejnenia:
10.3.2021


Číslo objednávky: 15 /2021
Popis:
vypracovanie monitorovacej správy č. 2 k projektu obnova budovy MŠ
Cena:  120,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TIBURON, s.r.o., Františkanské nám. 5, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2021
Dátum zverejnenia:
10.3.2021


Číslo objednávky: 14 /2021
Popis:
inštalácia a konverzácia dát OBECW V.21.01
Cena: 24,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 01.03.2021
Dátum zverejnenia: 
10.03.2021


Číslo objednávky: 13 /2021
Popis: 
varič jednoplatňa
Cena:  33,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
SALT TS s.r.o., Sabinovská 16, Lipany, IČOI: 50177036
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 1.3.2021
Dátum zverejnenia:
 10.3.2021


Číslo objednávky: 12 /2021
Popis: 
oprava a výroba holendra na traktor 
Cena: 31,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
KOVSTAV s.r.o., Krivianska 51, Lipany IČO: 31688021
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 
25.02.2021


Číslo objednávky: 11 /2021
Popis: 
doplatok k strave zo sociálneho fondu  pre zamestnancov v roku 2021
Cena:  cca 400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Materská škola, Dubovica 48, IČO: 42029503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.2.2021
Dátum zverejnenia: 
25.2.2021


Číslo objednávky: 10 /2021
Popis: 
režijné náklady na stravu pre zamestnancov v roku 2021
Cena:  cca 1.000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Materská škola, Dubovica 48, IČO: 42029503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.2.2021
Dátum zverejnenia: 
25.2.2021


Číslo objednávky:  9/2021
Popis: 
Programové vybavenie  na rok 2021 
Cena: 144,96 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
 IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 15.2.2021
Dátum zverejnenia: 
18.2.2021


Číslo objednávky: e mail /2021
Popis: 
FFP2 respirátor – 600 ks Cena:  € 0,37/ks
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Laven s.r.o. Distribučný sklad 200, 935 85 Demandice
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 17.2.2021
Dátum zverejnenia: 
18.2.2021


Číslo objednávky:  8/2021
Popis: 
Vitamíny „C“ a Magnézium +B6 po 250 ks
Cena:  1230,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
UNIPHARMA Prešov, Štefaníková 2/A, 08001  Prešov, IČO: 31625657
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 10.02.2021
Dátum zverejnenia:
18.2.2021


Číslo objednávky:  7/2021
Popis: 
posypová soľ 10 /25 kg
Cena:  59,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 05.02.2021
Dátum zverejnenia: 
12.02.2021


Číslo objednávky:  6/2021
Popis: 
kontrola a čistenie komína v telocvični
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Ján Molnár, Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34508503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 
25.1.2021


Číslo objednávky:  e mail/2021
Popis: 
Smetné nádoby  plastové 120 l 90 ks 
Cena: 1928,40 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
MEVA-SK, s.o.r., Rožňva, Krátka 574, Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.2.2021
Dátum zverejnenia:  
8.2.2021


Číslo objednávky: 5 /2021
Popis: 
kamenivo 27 t
Cena:  289,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  
EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.1.2021
Dátum zverejnenia: 
20.1.2021


Číslo objednávky: 4/2021
Popis: 
posypovú soľ  40 ks / 25 kg, vrecia , s dopravou a vykládkou
Cena:  235,58 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
 STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 14.1.2021
Dátum zverejnenia: 
15.1.2021


Číslo objednávky: 3 /2021
Popis: 
Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií posypovým materiálom v dĺžke cca 1600m
Cena: 
od poveternostných podmienok  do 5.000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Správa a údržba ciest  PSK, Jesenná 14, Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.12021
Dátum zverejnenia: 
13.1.2021


Číslo objednávky: 2/2021
Popis: kancelárske potreby 
Cena: 314,03 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš- Globus, Kamenica 284, 082 71, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia:
 Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.01.2021
Dátum zverejnenia:
13.1.2021


Číslo objednávky: 01/2021
Popis: 
obedy pre zamestnacov 
Cena: do 3000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Remont, s.r.o., Torysa  360, 082 76 , Torysa
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.01.2021
Dátum zverejnenia:
13.01.2021

 

2022-05-06T16:07:22+02:00