Objednávky 2021

/Objednávky 2021

Objednávky 2021

 

Číslo objednávky:  /2021
Popis:
Cena:  €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 
Dátum zverejnenia:


Číslo objednávky:  019210323923/2021
Popis:
šmýkľavka pre deti s dodaním 
Cena: 92,98  €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TPD, František Majtán- Euronics TPD, Farského 26, Bratislava , IČO: 11790547
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
05.05.2021
Dátum zverejnenia:
05.05.2021


Číslo objednávky: 20  /2021
Popis:
materiál, tova na opravu plota zberného miesta 
Cena:   79,42 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  15.4.2021
Dátum zverejnenia:
19.04.2021


Číslo objednávky:  19/2021
Popis:
tovar na bežnú údržbu
Cena:   108,55 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Domáce potreby, s.r.o., Sladkovičova 3, Lipany, IČO: 44488149
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky: 18 /2021
Popis:
Kamenivo frak, 0-32 s dopravou 27,94 t
Cena: 298,40 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17, 080 01 Prešov IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky:  17/2021
Popis:
práce stavebným strojom pri nakladaní zeminy na zbernom mieste 
Cena: 940,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Jiří Procházka, Dubovica 45, IČO: 48168416
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.4.2021
Dátum zverejnenia:
10.4.2021


Číslo objednávky:  16/2021
Popis:
kancelárske potreby k ščítaniu obyvateľstva 
Cena: 80,75 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
Vladimír Gladiš- Globus, Kamenica 284, 082 71, IČO: 37466933
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2021
Dátum zverejnenia:
10.3.2021


Číslo objednávky: 15 /2021
Popis:
vypracovanie monitorovacej správy č. 2 k projektu obnova budovy MŠ
Cena:  120,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
TIBURON, s.r.o., Františkanské nám. 5, 080 01  Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2021
Dátum zverejnenia:
10.3.2021


Číslo objednávky: 14 /2021
Popis:
inštalácia a konverzácia dát OBECW V.21.01
Cena: 24,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 01.03.2021
Dátum zverejnenia: 
10.03.2021


Číslo objednávky: 13 /2021
Popis: 
varič jednoplatňa
Cena:  33,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
SALT TS s.r.o., Sabinovská 16, Lipany, IČOI: 50177036
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 1.3.2021
Dátum zverejnenia:
 10.3.2021


Číslo objednávky: 12 /2021
Popis: 
oprava a výroba holendra na traktor 
Cena: 31,20 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
KOVSTAV s.r.o., Krivianska 51, Lipany IČO: 31688021
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 
25.02.2021


Číslo objednávky: 11 /2021
Popis: 
doplatok k strave zo sociálneho fondu  pre zamestnancov v roku 2021
Cena:  cca 400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Materská škola, Dubovica 48, IČO: 42029503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.2.2021
Dátum zverejnenia: 
25.2.2021


Číslo objednávky: 10 /2021
Popis: 
režijné náklady na stravu pre zamestnancov v roku 2021
Cena:  cca 1.000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Materská škola, Dubovica 48, IČO: 42029503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.2.2021
Dátum zverejnenia: 
25.2.2021


Číslo objednávky:  9/2021
Popis: 
Programové vybavenie  na rok 2021 
Cena: 144,96 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
 IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 15.2.2021
Dátum zverejnenia: 
18.2.2021


Číslo objednávky: e mail /2021
Popis: 
FFP2 respirátor – 600 ks Cena:  € 0,37/ks
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Laven s.r.o. Distribučný sklad 200, 935 85 Demandice
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 17.2.2021
Dátum zverejnenia: 
18.2.2021


Číslo objednávky:  8/2021
Popis: 
Vitamíny „C“ a Magnézium +B6 po 250 ks
Cena:  1230,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
UNIPHARMA Prešov, Štefaníková 2/A, 08001  Prešov, IČO: 31625657
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 10.02.2021
Dátum zverejnenia:
18.2.2021


Číslo objednávky:  7/2021
Popis: 
posypová soľ 10 /25 kg
Cena:  59,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 05.02.2021
Dátum zverejnenia: 
12.02.2021


Číslo objednávky:  6/2021
Popis: 
kontrola a čistenie komína v telocvični
Cena:  15,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Ján Molnár, Kominárstvo, Kamenica 646, IČO: 34508503
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 
25.1.2021


Číslo objednávky:  e mail/2021
Popis: 
Smetné nádoby  plastové 120 l 90 ks 
Cena: 1928,40 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
MEVA-SK, s.o.r., Rožňva, Krátka 574, Brzotín, IČO: 31681051
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.2.2021
Dátum zverejnenia:  
8.2.2021


Číslo objednávky: 5 /2021
Popis: 
kamenivo 27 t
Cena:  289,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ:  
EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, IČO: 31710115
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 18.1.2021
Dátum zverejnenia: 
20.1.2021


Číslo objednávky: 4/2021
Popis: 
posypovú soľ  40 ks / 25 kg, vrecia , s dopravou a vykládkou
Cena:  235,58 €
Identifikačné údaje dodávateľ:
 STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 14.1.2021
Dátum zverejnenia: 
15.1.2021


Číslo objednávky: 3 /2021
Popis: 
Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií posypovým materiálom v dĺžke cca 1600m
Cena: 
od poveternostných podmienok  do 5.000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Správa a údržba ciest  PSK, Jesenná 14, Prešov 
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 12.12021
Dátum zverejnenia: 
13.1.2021


Číslo objednávky:  2/2021
Popis: 
kancelárske potreby 
Cena:  €
Identifikačné údaje dodávateľ: V
ladimír Gladiš – Globus,Kamenica 284
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.1.2021
Dátum zverejnenia: 
13.01.2021


Číslo objednávky: 01/2021
Popis: 
obedy pre zamestnacov 
Cena: do 3000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľ: 
Remont, s.r.o., Torysa  360, 082 76 , Torysa
Podpísal/Funkcia: 
Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
 4.01.2021
Dátum zverejnenia:
13.01.2021

 

2021-05-05T11:07:40+02:00