Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov

/Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov

Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica

Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav 

Zverejnené: 3.3.2020

2020-03-03T08:16:57+02:00