Usmernenie k chovu ošípaných

/Usmernenie k chovu ošípaných

Usmernenie k chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 ošípaná. Tento postup značne zjednodušuje postup registrácie farmy.  Chovatelia, ktorí už požiadali  Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov o registráciu a spĺňajú podmienky zjednodušenej registrácie budú registrovaní Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou už v rámci nových pravidiel.  Viac informácií  v letákoch

Usmernenie k chovu ošípaných 

Registrácia chovu ošípaných

Predaj

2019-01-24T14:41:00+02:00