Uznesenie z 9 zasadnutia 19.4.2024-04-24T17:10:23+02:00