Zmluvy za rok 2021

/Zmluvy za rok 2021

Zmluvy za rok 2021

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: 


Názov zmluvy : Zmluva o zbere,preprave a zhodnotení stavebnéh odpadu  Uzavrel:  CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov , IČO: 45562776 a Obec Dubovica Popis:  poskatovanie služieb  spojených so zberom stavebnéh odpadu  Dátum uzavretia: 30.04.2021 Dátum zverejnenia: 11.05.2021


Názov zmluvy :  Dodatok č. 4  Uzavrel:  MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava IČO: 42181810 vz. SIEA, Bajkalská 27, Bratislava,00002801 a Obec Dubovica Popis: Zmena hodnot merateľných ukazovateľov  Dátum uzavretia: 3.3.2021 Dátum zverejnenia: 3.3.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní služby  internet  a Dodatok k zmluve  Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica Popis:  Poskytnutie služieb internet a pevná linka  Dátum uzavretia: 19.2.2021 Dátum zverejnenia: 22.2.2021


Názov zmluvy : Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom  Uzavrel: Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 a Obec Dubovica Popis: poskytovanie služieb – spracovanie osobných údajo pri celoplošnom testovaní   Dátum uzavretia: 22.1.2021 Dátum zverejnenia: 22.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí služieb  Uzavrel:  Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb pri celoplošnom testovaní  Dátum uzavretia:  21.1.2021 Dátum zverejnenia: 22.1.2021


Názov zmluvy :  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k zmluve A2931120 Uzavrel: Orange Slovensko, a.s., Bratislava, IČO: 35697270 a Obec Dubovica Popis:  mobilné služby Dátum uzavretia: 8.1.2021 Dátum zverejnenia: 15.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie  24/2020 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 14.1.2021 Dátum zverejnenia: 14.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 23/2021   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 14.1.2021 Dátum zverejnenia: 14.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie Uzavrel:Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.12.2021 Dátum zverejnenia: 13.1.2021

2021-05-11T14:26:12+02:00