Zmluvy za rok 2022

/Zmluvy za rok 2022

Zmluvy za rok 2022

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy : Zmluva o dielo Uzavrel: Interbau s.r.o., Brezovica 520 a Obec Dubovica Popis: „Údržba miestnych komunikácií v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 19.12.2022   Dátum zverejnenia:19.12.2022

Názov zmluvy : Zmluva o Elektronickej službe  Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48, Bratislava, IČO: 00151 653  a Obec Dubovica Popis: vydanie paltobnej karty k BU  Dátum uzavretia: 19.12.2022 Dátum zverejnenia: 19.12.2022


Názov zmluvy : Zmluva o platobnej karte Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48, Bratislava, IČO: 00151 653  a Obec Dubovica Popis: vydanie paltobnej karty k BU  Dátum uzavretia: 13.12.2022 Dátum zverejnenia: 13.12.2022


Názov zmluvy : Zmluva o budúcej  zmluve Uzavrel:  Ing. Jaroslav Vaško, Prešov,  a Obec Dubovica Popis: Zriadenie vecného bremena  k realizácií stavby NN prípojka    Dátum uzavretia: 15.11.2022 Dátum zverejnenia: 15.11.2022


Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny  Uzavrel: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767  a Obec Dubovica Popis: Dodávka elektriny Produkt Biznis  so 7 % zľavou   Dátum uzavretia: 15.11.2022 Dátum zverejnenia: 15.11.2022


Názov zmluvy : Zámenná zmluva   Uzavrel: Peter Molčan, Katarína Molčanová, Dubovica 309  a Obec Dubovica Popis: zámenná a predaj pozemkov   Dátum uzavretia: 11.11.2022 Dátum zverejnenia: 11.11.2022


Názov zmluvy : Zmluva o dielo  188/2022 Uzavrel: STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71  Lipany, IČO: 36506541 a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia: 26.10.2022 Dátum  zverejnenia: 27.10.2022

Príl. č. 1 rozpočet scen príl.č. 5 informacia o subdov. Časový plán pr. č. 3 – scen


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní služiebUzavrel: LILLY enviro s.r.o.  Uzovské Pekľany, IČO: 52807886  a Obec Dubovica Popis:   mobilný zber papiera Dátum uzavretia: 24.8.2022  Dátum zverejnenia: 5.9.2022


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Mária Sedláková, Milan Molčana Obec Dubovica Popis: Kúpa podieloveho  spoluvlastníctva pozemkov KN-C 18,19 k.u. Dubovica  Dátum uzavretia: 31.8.2022  Dátum zverejnenia: 31.8.2022


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Stanislav Bujňák, Lukáš Sontág, Róbert Sontág a Obec Dubovica Popis: Prevod vlastníckého práva   Dátum uzavretia: 5.8.2022  Dátum zverejnenia: 5.8.2022


Názov zmluvy : Zmluva o dielo Uzavrel: Interbau s.r.o., Brezovica 520 a Obec Dubovica Popis:Obnova miestnych komunikácií  obci   Dátum uzavretia: 5.8.2022   Dátum zverejnenia: 5.8.2022 Prílohy 

Dodatok č. 1

Zverejnené: 22.12.2022


Názov zmluvy : Mandátna zmluva -č. 18/2022-ÚP Uzavrel: STANIM, s.r.o. , Šindliar 138 IČO: 36791822  a Obec Dubovica Popis:vykonanie činnosti spojené s obstrávaním územnoplánovacej dokumentácie   Dátum uzavretia: 28.7.2022 Dátum zverejnenia: 3.8.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO Uzavrel: Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, IČO: 46862439 a Obec Dubovica Popis: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Dátum uzavretia: 03.08.2022 Dátum zverejnenia: 03.08.2022


Názov zmluvy : Zmluva o dodávke softvérových produktov – odpad Uzavrel:   INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, Banská Bystrica, IČO: 45234469 a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:28.7.2022  Dátum zverejnenia: 1.8.2022


Názov zmluvy : Zmluva 430/2022/OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: PSK, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie dotácií na opravu šatní FK Dubovica   Dátum uzavretia: 7.7.2022  Dátum zverejnenia: 22.07.2022


Názov zmluvy :  Dohoda o zmieri  Uzavrel: Obvinení: Mertinko, Machala, Sarnecký, Gurčík, Potáš a Obec Dubovica Popis: Zmier voči uplatneniu nároku náhrady škody  z dôvodu poškodenia chaty   Dátum uzavretia: 30.06.2022 Dátum zverejnenia: 21.7.2022


Názov zmluvy : Hromadná lecenčná zmluva  Uzavrel: Soza , Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454 a Obec Dubovica Popis:  udelenie súhlasu licencie  podľa autorského zákona – jurmak 2022  Dátum uzavretia:6.7.2022   Dátum zverejnenia: 18.7.2022


Názov zmluvy : Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: VsVS, a.s., Komenského 50,  Košice IČO: 36570460 a Obec Dubovica Popis: zriadenie vecného bremena na pozemky, cez ktoré prechádza vodovodné potrubie  v rámci stavby  „Obec Dubovica – vodovod, rozšírenie vodovodu v obci pre rekr. oblasť   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia: 28.06.2022


Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel: Juraj Haladej a Viera Haladejová, Dubovica 249,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/08   Dátum uzavretia: 27.6.2022  Dátum zverejnenia:  28.06.2022


Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel: Eva Huňadyová, Dubovica 250,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/10   Dátum uzavretia: 22.6.2022  Dátum zverejnenia:  27.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel:  Viktória Kravcová, Dubovica 276,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/12   Dátum uzavretia: 22.6.2022  Dátum zverejnenia:  27.06.2022


Názov zmluvy: Zmluva pre umiestnenie Z-BoxuUzavrel: Packeta Slovakia, s.r.o. Kopaničiarska 338/82A, Bratislava IČO: 48136999 a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia: 14.06.2022 Dátum zverejnenia: 20.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Mária Kmecová, Dubovica 274,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/10   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia:  17.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Mária Miženková, Dubovica 275,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/11   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia:  17.06.2022


Názov zmluvy :  Zmluva o prevode výpočtovej technikyUzavrel: DEUS Blumental offices, Nam. Mateja Korvína 1, 811 07,IČO: 45736359 a Obec Dubovica Popis:  prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike  Dátum uzavretia: 11.05.2022  Dátum zverejnenia: 13.05.2022


Názov zmluvy Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb: Uzavrel:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270 a Obec Dubovica Popis: Zmena účastníckého programu  Go Biznis 25 eur Dátum uzavretia:12.05.2022  Dátum zverejnenia:12.05.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/138 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu regionálnej zamestnanosti  Dátum uzavretia: 30.3.2022 Dátum zverejnenia:30.3.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/120 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu zamestnávania  Dátum uzavretia: 30.3.2022 Dátum zverejnenia:30.3.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/102 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu mentorovaného zapracovania  Dátum uzavretia: 28.3.2022 Dátum zverejnenia:28.3.2022


Názov zmluvy:  Kúpno-predajná zmluvaUzavrel: ZOHT, Krivianska 557/1 Lipany, IČO: 37938231 a Obec Dubovica Popis:  prevod vlastníckého práva  – „Drevený prístrešok“   Dátum uzavretia: 16.3.2022  Dátum zverejnenia: 16.3.2022


Názov zmluvy :  Zmluva o pripojení  do distribučnej siete Uzavrel: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 a Obec Dubovica  Popis: inštalácia meracieho zariadenia na meranie spotreby plynu –  prevádzkareň  Dátum uzavretia: 14.3.2022  Dátum zverejnenia: 15.3.2022


Názov zmluvy : Zmluva o zbere a zhodnotení stav. odpadu Uzavrel: CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45562776  a Obec Dubovica Popis:Poskytovanie služieb  spojených so zberom, a zhodnotením  odpadu   Dátum uzavretia: 22.2.2022 Dátum zverejnenia:22.2.2022

Dodatok č.1

Zverejnené: 23.12.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2022 Uzavrel:Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.12.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022

Dodatok č. 1

zverejnený 13.12.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Ján Kiseľa, Dubovica 251, Štefan Poklemba, Lemešany 142, Jozef Kyseľa Dubovica 144, Martin Kiseľa Dubovica 304, Mgr. Andrej Oslovič, Ing. Stanislav Kisela Brezovica 349   a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  E KN  par. č.  168/2   Dátum uzavretia: 5.1.2022  Dátum zverejnenia:  7.1.2022


2023-01-12T17:02:55+02:00