Zmluvy za rok 2022

/Zmluvy za rok 2022

Zmluvy za rok 2022

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy : Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: VsVS, a.s., Komenského 50,  Košice IČO: 36570460 a Obec Dubovica Popis: zriadenie vecného bremena na pozemky, cez ktoré prechádza vodovodné potrubie  v rámci stavby  „Obec Dubovica – vodovod, rozšírenie vodovodu v obci pre rekr. oblasť   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia: 28.06.2022


Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel: Juraj Haladej a Viera Haladejová, Dubovica 249,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/08   Dátum uzavretia: 27.6.2022  Dátum zverejnenia:  28.06.2022


Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel: Eva Huňadyová, Dubovica 250,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/10   Dátum uzavretia: 22.6.2022  Dátum zverejnenia:  27.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel:  Viktória Kravcová, Dubovica 276,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/12   Dátum uzavretia: 22.6.2022  Dátum zverejnenia:  27.06.2022


Názov zmluvy: Zmluva pre umiestnenie Z-BoxuUzavrel: Packeta Slovakia, s.r.o. Kopaničiarska 338/82A, Bratislava IČO: 48136999 a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia: 14.06.2022 Dátum zverejnenia: 20.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Mária Kmecová, Dubovica 274,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/10   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia:  17.06.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Mária Miženková, Dubovica 275,    a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  C KN  par. č.  730/11   Dátum uzavretia: 14.6.2022  Dátum zverejnenia:  17.06.2022


Názov zmluvy :  Zmluva o prevode výpočtovej technikyUzavrel: DEUS Blumental offices, Nam. Mateja Korvína 1, 811 07,IČO: 45736359 a Obec Dubovica Popis:  prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike  Dátum uzavretia: 11.05.2022  Dátum zverejnenia: 13.05.2022


Názov zmluvy Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb: Uzavrel:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270 a Obec Dubovica Popis: Zmena účastníckého programu  Go Biznis 25 eur Dátum uzavretia:12.05.2022  Dátum zverejnenia:12.05.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/138 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu regionálnej zamestnanosti  Dátum uzavretia: 30.3.2022 Dátum zverejnenia:30.3.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/120 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu zamestnávania  Dátum uzavretia: 30.3.2022 Dátum zverejnenia:30.3.2022


Názov zmluvy : Dohodač. 22/37/054/102 Uzavrel: ÚPPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na  na podporu mentorovaného zapracovania  Dátum uzavretia: 28.3.2022 Dátum zverejnenia:28.3.2022


Názov zmluvy:  Kúpno-predajná zmluvaUzavrel: ZOHT, Krivianska 557/1 Lipany, IČO: 37938231 a Obec Dubovica Popis:  prevod vlastníckého práva  – „Drevený prístrešok“   Dátum uzavretia: 16.3.2022  Dátum zverejnenia: 16.3.2022


Názov zmluvy :  Zmluva o pripojení  do distribučnej siete Uzavrel: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 a Obec Dubovica  Popis: inštalácia meracieho zariadenia na meranie spotreby plynu –  prevádzkareň  Dátum uzavretia: 14.3.2022  Dátum zverejnenia: 15.3.2022


Názov zmluvy : Zmluva o zbere a zhodnotení stav. odpadu Uzavrel: CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45562776  a Obec Dubovica Popis:Poskytovanie služieb  spojených so zberom, a zhodnotením  odpadu   Dátum uzavretia: 22.2.2022 Dátum zverejnenia:22.2.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2022 Uzavrel:Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.12.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022


Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel: Ján Kiseľa, Dubovica 251, Štefan Poklemba, Lemešany 142, Jozef Kyseľa Dubovica 144, Martin Kiseľa Dubovica 304, Mgr. Andrej Oslovič, Ing. Stanislav Kisela Brezovica 349   a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  E KN  par. č.  168/2   Dátum uzavretia: 5.1.2022  Dátum zverejnenia:  7.1.2022


2022-06-28T10:29:42+02:00