Uznesenia od roku 20222024-04-24T17:11:07+02:00

Uznesenie z 9. zasadnutia  OZ 

Uznesenie z 8. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ

Uznesenia z 4. zasadnutia OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ