Zmluvy za rok 2023

/Zmluvy za rok 2023

Zmluvy za rok 2023

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy :  Kúpna zmluva Uzavrel: Ľudovít Čarnogurský, Dubovica 28  a Obec Dubovica Popis: prevod vlastníckeho práva    Dátum uzavretia: 30.05.2023 Dátum zverejnenia: 30.05.2023


Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k zmluve Uzavrel: Východoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, Košice , IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis: odberné miesto  Dátum uzavretia: 9.5.2023 Dátum zverejnenia: 16.5.2023

Názov zmluvy:  Úrazové poistenie Uzavrel: Komunálna poisťovňa,  a.s. Štefaniková 17, Bratislava, IČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: úrazové poistenie  Dátum uzavretia:28.04.2023 Dátum zverejnenia: 02.05.2023

Názov zmluvy Dohoda č. 23/37/054/2103 – Podpora udržania pracovných návykov  Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku  Dátum uzavretia: 27.04.2023 Dátum zverejnenia: 28.04.2023

Názov zmluvy Dohoda č. 23/37/054/2093 uzatvorená podľa § 54 opatrenie 2 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku ZUoZ Dátum uzavretia: 25.04.2023 Dátum zverejnenia: 26.04.2023

Názov zmluvy :  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb SPRO/2022/115 (č. 027 2023)  Uzavrel: EUFC SK s. r. o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, ČO:47 256 125  a Obec Dubovica Popis: Predmetom zmluvy je poradenská služba Project a Tender pre žiadosť o dotáciu – projekt: „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 14.4.2023    Dátum zverejnenia: 15.4.2023    Príloha 


Názov zmluvy :Darovacia zmluva  Uzavrel: Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava, IČO: 2020830218   a Obec Dubovica Popis: Darovanie tabletov 2 ks   Dátum uzavretia: 24.6.2022 prevzatie 29.3.2023 Dátum zverejnenia: 5.6.2023


Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/010/120 uzatvorená podľa § 10 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku   Dátum uzavretia: 21.03.2023 Dátum zverejnenia: 22.03.2023


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel:  Eva Huňadyová, Dubovica 250  a Obec Dubovica Popis: prevod nehnuteľnosti – pozemok  p. č. 730/9 Dátum uzavretia: 15.3.2023 Dátum zverejnenia: 15.3.2023


Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/054/186 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: 24.02.2023 Dátum zverejnenia: 24.02.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o budúcej zmluve č. 13/2023 Uzavrel: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 31714030  a Obec Dubovica Popis: Prevádzkovanie verejného vodovodu – Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť  Dátum uzavretia: 20.2.2023 Dátum zverejnenia: 21.2.2023


Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve  o nakladaní s KO Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovksá 1735 Trenčín, IČO: 34115901   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:26.01.2023 Dátum zverejnenia: 26.01.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi  soc. služby Uzavrel: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice, IČO: 35514027   a Obec Dubovica Popis: Finančný príspevok  na prevádzku poskytovateľovi sociálnej služby    Dátum uzavretia: 12.01.2023 Dátum zverejnenia: 17.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2023 Uzavrel: Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.12.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023

Dodatok č. 1  

Zverejnené 10.3.2023


Názov zmluvy :  Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Uzavrel: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469  a Obec Dubovica Popis:  zákupenie zariadenia  Motorola   Dátum uzavretia: 11.1.2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2023

2023-05-30T12:32:28+02:00