Uznesenia od roku 20222023-12-20T14:50:30+02:00

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ

Uznesenia z 4. zasadnutia OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ