Uznesenia od roku 20222024-06-25T16:21:24+02:00

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ

Uznesenie z 9. zasadnutia  OZ 

Uznesenie z 8. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ

Uznesenia z 4. zasadnutia OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ