Projekty

/Projekty

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

2023-10-26T09:41:16+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu predsedu PSK“ Výzva:                             Výzva predsedu PSK 2023 Program:                         KULTÚRA Druh výdavku:                 Bežné výdavky Názov projektu:            [...]

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica2023-10-26T09:41:16+02:00

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

2023-10-23T13:54:23+02:00

„Riešenie migračných výziev v obci Dubovica “ Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI) bolo Obci Dubovica schválený Nenávratný finančný príspevok: vo výška finančnej podpory z EÚ: 5 200,00 EUR  

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine2023-10-23T13:54:23+02:00

Zlepšenie propagácie klubu

2023-09-20T14:40:43+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2023 bola Futbalovému klubu Dubovica  schválna výška dotácie: Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2023 Program:                           Šport Druh výdavku:                  [...]

Zlepšenie propagácie klubu2023-09-20T14:40:43+02:00

Dubovicki jurmak 2023

2023-07-21T09:06:16+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2023 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie: Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2023 Program:                           Kultúra Podprogram:                    2.3. [...]

Dubovicki jurmak 20232023-07-21T09:06:16+02:00

Oprava šatní FK Dubovica

2022-11-29T17:58:20+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2022 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie: Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2022 Program:                           Šport Podprogram:                    1.2 – ŠPORT – bežné [...]

Oprava šatní FK Dubovica2022-11-29T17:58:20+02:00

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

2022-09-26T16:24:32+02:00

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: [...]

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 3412022-09-26T16:24:32+02:00

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

2022-09-26T15:51:56+02:00

Verejné obstrávanie na obnovu ciest link: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=444951&Zona=M Predmet zákazky: „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725, SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na [...]

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.2022-09-26T15:51:56+02:00

Obnova živičného povrchu

2021-10-19T15:58:36+02:00

V týchto dňoch realizujeme stavebné práce na predmet zákazky - diela: „Obnova živičného povrchu miestnej účelovej komunikácie v obci Dubovica“, na parcelách  par.č. KN-C 722/1,364/1,723/1724/1,726,743 k. ú Dubovica (od požiarnej zbrojnici po koniec  hlavného mosta), ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 [...]

Obnova živičného povrchu2021-10-19T15:58:36+02:00

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

2021-12-16T17:02:37+02:00

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2021 bola obci Dubovica schválna výška dotácie v rámci „Výzva pre región“ Prešovského samosprávneho krajana Program:            Výstavba športovísk Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK Druh výdavku:        [...]

Dubovica sklad športového náradia a tribúna2021-12-16T17:02:37+02:00

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

2021-10-05T15:43:48+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho krajana Program:                Šport Podprogram:         1.2 - ŠPORT - bežné (neinvestičné) výdavky Druh výdavku:      bežné Názov projektu:    [...]

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica2021-10-05T15:43:48+02:00