Projekty

/Projekty

Oprava požiarnej zbrojnice

2018-08-06T21:47:05+02:00

V roku 2016 sa začalo s opravou požiarnej zbrojnice. Odstránila sa  veža, ktorá sa nakláňala a ohrozovala bezpečnosť a majetok občanov.  Vyrovnala sa podlaha  a dala nová podlaha z PVC a dlažby, vymenili sa okná, dvere a brána, Prerobila sa elektroinštalácia, vystierkovali vnútorné steny a omaľovali sa. Z vonkajšej  strany sa natiahlo lepidlo, sieťka a fasádna farba, odvodnila  sa celá budova. Natiahol sa molitan a osadili striešky nad [...]

Oprava požiarnej zbrojnice2018-08-06T21:47:05+02:00

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica

2018-08-31T01:40:06+02:00

Kód v ITMS: 25120220516    Vďaka podpore z EÚ sa realizoval projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia v obci, ktorého cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia v obci Dubovica. Projekt riešil výmenu 82 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a [...]

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica2018-08-31T01:40:06+02:00

Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”

2018-08-31T01:40:07+02:00

Obec Dubovica  začala výstavbu chodníka  v trase jestvujúcej komunikácie  III/543024 z Dubovica do Lipian s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim bezpečný pohyb chodcov. Výstavbu realizujeme z väčšej miere svojpomocne. Pozemky obec odkúpila od vlastníkov za symbolické 1,00 €. Pôvodná dĺžka  chodníka bola 512 m. Vzhľadom k tomu, že p. Ján Molčan vlastník pozemku  C KN 700/5 [...]

Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”2018-08-31T01:40:07+02:00