Projekty

/Projekty

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

2020-01-30T15:25:32+02:00

Číslo zmluvy :                            4909.9071046FNO Názov projektu:                         Rekonštrukcia MK v obci Dubovica   Obec z vlastných zdrojv v roku 2019  zreaalizovala rekonštrukciu  miesktnych komunikácií  v obci Dubovica. Vykonali sa tieto práce: SO [...]

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  2020-01-30T15:25:32+02:00

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

2020-01-30T16:39:53+02:00

Názov prijímateľa:     Obec Dubovica   Číslo projektu:             8631 Názov projektu:          Podpora rozvoja športu na rok 2018- Výmena umelého trávnika na                                            multifunkčnom ihrisku   Poskytnutá dotácia: [...]

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku2020-01-30T16:39:53+02:00

Oprava oplotenia cintorína

2018-08-06T21:43:04+02:00

V decembri  2015 sme odkúpili podiel z parcely  E – KN p.č. 192 orná pôda o výmere cca 3003 m2.  za 3000,00 €.   Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri obecnom cintoríne.  Obec  opravila oplotenie pri vstupe na cintorín. Osadili sa betónové tvárnice a nová kovová brána. Voda sa  zviedla do  betónových rúr o priemere 80 cm, priestor sa [...]

Oprava oplotenia cintorína2018-08-06T21:43:04+02:00

Chodník do Lipian – II. etapa

2018-08-06T21:44:12+02:00

V rámci  II. etapy výstavby chodníka  Dubovica – Lipany sa v roku 2015 pokračovalo  s výstavbou od č. domu  3 až po mostík  pri ihrisku cca 150 m2 .  Povrchová voda sa zviedla do  potrubia –korugovaných rúr, ktoré sú umiestnené  pod chodníkom. Urobili sa tri  šachty, aby v prípade upchatia rúr sa dali prečistiť. Aby sme zabránili zosunu [...]

Chodník do Lipian – II. etapa2018-08-06T21:44:12+02:00

Oprava oplotenia a horného poschodia MŠ

2018-08-06T21:46:58+02:00

V roku 2015 sa začalo s opravou oplotenia  areálu materskej školy a pokračovalo sa aj v roku 2016. Na betónovú  časť sa na tiahlo lepidlo, ohladilo sa  a ošpricovalo. Na vrch sa uložili betónové striešky. Vrchná časť plotu  sa  nanovo pozvárala, očistila od hrdze a omaľovala. Pri maľovaní oplotenia  pomohli rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu.  Obec v rámci možnosti  rozpočtu [...]

Oprava oplotenia a horného poschodia MŠ2018-08-06T21:46:58+02:00

Oprava požiarnej zbrojnice

2018-08-06T21:47:05+02:00

V roku 2016 sa začalo s opravou požiarnej zbrojnice. Odstránila sa  veža, ktorá sa nakláňala a ohrozovala bezpečnosť a majetok občanov.  Vyrovnala sa podlaha  a dala nová podlaha z PVC a dlažby, vymenili sa okná, dvere a brána, Prerobila sa elektroinštalácia, vystierkovali vnútorné steny a omaľovali sa. Z vonkajšej  strany sa natiahlo lepidlo, sieťka a fasádna farba, odvodnila  sa celá budova. Natiahol sa molitan a osadili striešky nad [...]

Oprava požiarnej zbrojnice2018-08-06T21:47:05+02:00

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica

2018-08-31T01:40:06+02:00

Kód v ITMS: 25120220516    Vďaka podpore z EÚ sa realizoval projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia v obci, ktorého cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia v obci Dubovica. Projekt riešil výmenu 82 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a [...]

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica2018-08-31T01:40:06+02:00

Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”

2018-08-31T01:40:07+02:00

Obec Dubovica  začala výstavbu chodníka  v trase jestvujúcej komunikácie  III/543024 z Dubovica do Lipian s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim bezpečný pohyb chodcov. Výstavbu realizujeme z väčšej miere svojpomocne. Pozemky obec odkúpila od vlastníkov za symbolické 1,00 €. Pôvodná dĺžka  chodníka bola 512 m. Vzhľadom k tomu, že p. Ján Molčan vlastník pozemku  C KN 700/5 [...]

Chodník pre peších “Dubovica – Lipany”2018-08-31T01:40:07+02:00