Realizované projekty2018-08-31T01:39:42+02:00
12.11. 2016

Oprava oplotenia cintorína

V decembri  2015 sme odkúpili podiel z parcely  E – KN p.č. 192 orná pôda o výmere [...]

12.10. 2016

Chodník do Lipian – II. etapa

V rámci  II. etapy výstavby chodníka  Dubovica – Lipany sa v roku 2015 pokračovalo  s výstavbou od [...]